Category: Världsnyheter

Fred Phelps döende och bannlyst

Fred Phelps döende och bannlyst

Fred Phelps är ett namn som kanske inte alla i Sverige känner till, även om han fått en del uppmärksamhet..