Gripen till Schweiz eller inte?

Gripen till Schweiz eller inte?

gripenJas 39 Gripen är, på många sätt, något man kan vara stolt över. Det gäller för övrigt hela den svenska historien vad gäller stridsflygplan. Att lilla Sverige sedan andra världskriget lyckats tillverka stridsflygplan som kan mäta sig med de bästa ur samma generation från länder som USA, Ryssland och så vidare är smått otroligt. Dessutom är Viggen ett av de coolaste stridsflygplanen någonsin, och ser ut som ett stridsflygplan ska. Men trots stort intresse från länder som ville stå fria från supermakterna så såldes inte ett enda Viggen-plan internationellt. Skälet var då den svenska neutraliteten, som innebar att vi bara sålde vapen så länge mottagarländerna förband sig att inte använda dem. Att köpa Viggen blev då riskabelt, då mottagarländerna inte kunde vara säkra på att få reservdelar när de behövdes. På så sätt förlorade svenska staten många, många miljarder.

Med Jas 39 Gripen verkar vi ha lärt oss vår läxa. Givetvis inte så att vi säljer till diverse skumma diktaturer, men till demokratier går bra. Problemet är då att, trots att Jas 39 Gripen är mångsidigt och extremt billigt i drift jämfört med alternativen, så har vi svårt att hitta köpare. Nu senast är det Schweiz som ställer till ”problem”. Landet är ett av få som bestämt sig för att man ska ha Gripen, men det finns en hel mängd tvivel rörande affären, som orsakat stor debatt.

Schweiz bestämde sig för att köpa JAS Gripen, men sannolikheten för att affären kommer att gå igenom blir nu mer och mer osäker. Det gick så långt att de partier som var motståndare till köpet har lyckats få till en folkomröstning om saken. Enligt opinionsundersökningar så är en majoritet av landets innevånare motståndare till köpet. Det väger dock rätt så jämnt, och enligt de senaste siffrorna är 52% mot ett köp och 42% för (för bara lite över en månad sedan var 62% mot). Chanserna för JAS minskas säkert inte heller av NSA-skandalerna. Sverige har inte riktigt samma rykte om sig att spionera på omvärlden som diverse andra länder.

faza657